Juridische taal

Juridische teksten zijn vaak onleesbaar door de vele moeilijke woorden, lange en ingewikkelde zinnen en woorden die de gemiddelde lezer niet gebruikt. Juridische taal is een taal waarin de wet de grenzen aangeeft.

Op één manier

De teksten mag je slechts op één manier kunnen begrijpen, citeren en interpreteren. En de betekenis van de herschrijving moet precies overeenkomen met de oorspronkelijke tekst. Het is dus precisiewerk.

Besparing

Duidelijker teksten leveren geld op. Want uit onderzoek blijkt dat een herschreven brief die gericht is aan duizend ontvangers tweehonderd telefoontjes scheelt. Stel dat zo’n telefoongesprek minstens vijf euro kost, dan betekent dat bij een verzending van tienduizend brieven per jaar een besparing van tienduizend euro. Eenvoudiger taal levert dus economisch voordeel op.

Medische taal

Specialisten, arts-assistenten en andere medisch geschoolden gebruiken vaak taal die bij de patiënt op weinig herkenning kan rekenen. In de patiëntenfolders zie je dat nogal eens terug, vooral omdat de afdeling patiëntenvoorlichting lang niet altijd de tijd heeft hiernaar te kijken. Besteed deze klus dus gerust uit aan mij.

Eenheid

Patiëntenfolders zijn vaak in verschillende periodes gemaakt. Vele overlappen elkaar of spreken elkaar zelfs enigszins tegen. Misschien is het dan handig als een buitenstaander hier eens met een frisse blik naar kijkt en er eenheid in aanbrengt, in samenspraak met de afdeling patiëntenvoorlichting en de inhoudelijk specialisten.

Patiëntenfolders

Voor de St. Anna Zorggroep heb ik vele patiëntenfolders herschreven, net als teksten die op de website te vinden zijn: voor neurologie, anesthesie, de operatiekamer, de kinderafdeling, kaakchirurgie, orthopedie en andere afdelingen.

Beleidstaal

Bij sommige organisaties denken ze met moeilijke woorden en wollige taal indruk te maken op de lezer. Daar gaan ze nogal eens de mist mee in, omdat ze het dan net niet goed doen. Neem van mij aan dat je beter scoort met taal die iedereen begrijpt.

LEESGEMAK

Je boodschap komt beter over als je eenvoudig, nauwkeurig, bondig en levendig schrijft. Voorkom dus zoveel mogelijk zinnen met een lange aanloop, lege woorden, tangconstructies, ingebouwde beperkingen, lijdende vormen, enz. Varieer in zinsbouw en woordkeus. Dan zorg je voor echt leesgemak. Ik help je er graag bij.

PUBLIEKSVRIENDELIJK MAKEN

Op de communicatieafdeling bij een waterschap en een gemeente heb ik veel teksten van beleidsambtenaren, het management en het bestuur publieksvriendelijker gemaakt. Daarvoor trainde ik studenten in het schrijven van beleidsteksten.