Profiel

Teacher-female 1Opleiding en ervaring

Mijn achtergrond kan ik samenvatten met opleidingen Nederlandse taal- en letterkunde (Radboud Universiteit) en bachelor rechtswetenschappen (Open Universiteit). Verder ben ik docent/trainer op twee hbo's geweest en communicatieadviseur bij gemeenten en een waterschap. Momenteel werk ik als docent taal & communicatie op de Juridische Hogeschool in Tilburg en Den Bosch. Meestal combineer ik deze banen met opdrachten via mijn bureau. 

Combinatie

Nadat ik het communicatievak van verschillende kanten heb leren kennen, ben ik weer terug bij waar het ooit begon: in het hbo. Op de Juridische Hogeschool kan ik miijn beide opleidingen combineren met elkaar. Zo geef ik les in juridische schrijfvaardigheid, formuleren en taal en recht. Kernwoorden hierbij zijn begrijpelijk-, nauwkeurig-, bondig-, aantrekkelijk- en correctheid. Verder ben ik lid van Tekstnet, waar een strenge toelatingsprocedure geldt. Om mijn ervaring als hbo-docent en als communicatieadviseur met elkaar te verbinden, heb ik samen met Guus Rameckers een studieboek voor hbo'ers geschreven: Adviseren moet je doen.

Vaktaal

Teksten die verbonden zijn met bepaalde beroepsgroepen hebben mijn speciale aandacht. Ik denk dan aan teksten die vol staan met juridische termen en beleidstaal, en nogal verwarrend zijn. Of aan patiëntenfolders die licht zouden moeten werpen op de behandeling van een ziekte, maar bij de patiënt meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 

Communicatieplan 

Om communicatie optimaal op elkaar af te stemmen, maak ik graag een communicatieplan. Wat wil je bereiken bij welke doelgroep? Wat zijn de kenmerken van jouw doelgroepen en wat wil je bij hen bereiken? En welke middelen zet je wanneer in? Wie doet wat wanneer en hoe zit het met de financiën? Tussentijdse meetpunten zijn eveneens belangrijk, net als een evaluatie die ervoor kan zorgen dat een volgend communicatieplan nog beter is.